Privacyverklaring ABC

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aqua & Beweging Centrum ABC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Aqua & Beweging Centrum ABC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Aqua & Beweging Centrum ABC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;
• Automatische incasso
• Communicatie en/of uitnodigingen;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aqua & Beweging Centrum ABC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam; tussenvoegsel, achternaam
• woonplaats
• Adres en postcode
• (Zakelijk) Telefoonnummer;
• (Zakelijk) E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Geboortedatum
• Geslacht.​
. Foto    (alléén tbv herkenning en legitimatie bij inloggen).

Uw persoonsgegevens worden door Aqua & Beweging Centrum ABC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Aqua & Beweging Centrum ABC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
• Het afsluiten van een lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Aqua & Beweging Centrum ABC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Aqua & Beweging Centrum ABC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men aangemeld is. Men kan zichzelf te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door Aqua & Beweging Centrum ABC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• Mondelinge toestemming en/of digitale aanvraag voor informatie

Voor de bovenstaande doelstelling kan Aqua & Beweging Centrum ABC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Aqua & Beweging Centrum ABC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode van max 2 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Aqua & Beweging Centrum ABC verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Aqua & Beweging Centrum ABC de volgende persoonsgegevens van u vragen:

• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Salarisgegevens;
• Kopie ID;
• BSN-nummer;
• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Aqua & Beweging Centrum ABC opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
• Het verzorgen van de (financiële) administratie;
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven in principe geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien de inschrijving en ondertekening van het jeugdabonnement door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger is ondertekend.

Bewaartermijn
Aqua & Beweging Centrum ABC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan d.m.v. een schriftelijke verklaring.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

In kaart brengen van het websitebezoek
Op de websites van Aqua & Beweging Centrum ABC worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Aqua & Beweging Centrum ABC gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt.

Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk:

• Functionele cookies
• Analytics cookies
• Advertising cookies
• Social media cookies
 

Het in- en uitschakelen van cookies
Alle informatie omtrent het in- of uitschakelen van cookies kunt u terug vinden in Help functie van uw browser of op de website van de browser ontwikkelaar:

Apple Safari

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Analytics
Aqua & Beweging Centrum ABC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Aqua & Beweging Centrum ABC bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Aqua & Beweging Centrum ABC te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Aqua & Beweging Centrum ABC heeft hier geen invloed op.

Aqua & Beweging Centrum ABC heeft Google geen toestemming gegeven om via Aqua & Beweging Centrum ABC verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 • "7 kg afgevallen en de menu's zijn gevarieerd en daarbij ook erg lekker. In het begin moest ik wennen om veel te mogen eten..."

  Annemarieke Fikse
 • "13,9 kilo afgevallen dankzij Body Support bij ABC Fitness"

  Jolanda Krol
 • "Met eGym wordt krachttraining pas écht persoonlijk, motiverend én ik haal in korte tijd meer resultaten."

  Mariola Ludeke
 • "ABC beweegadviseurs trainen ook met eGym concept."

  eGym
 • "BodySupport eneGym geven fantastische resultaten."

  Alien en Bert
 • Even geen spinning op woensdag

  Even geen spinning op woensdag

  Per 26 juni hebben wij voorlopoge even géén spinning meer op de woensdag avond.    Je kunt uiteraard nog st...

  Lees meer
 • Zomerstop Fitness Voordeel

  Zomerstop Fitness Voordeel

  Wil jij je conditie en/of kracht op peil houden tijdens de zomer? Heb je een zomerstop van je sport? Vanaf juli kan iedereen die nog n...

  Lees meer
Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.