Algemene voorwaarden

ABC Fitness is lid van NL Actief. Nl Actief is onze branchevereniging voor de fitness. Wij zullen de algemene voorwaarden van Nl Actief respecteren, maar wij hebben ook onze eigen huisregels die gelden als jij een abonnement hebt afgesloten. 

Huisregels en betalingscondities voor leden van Aqua & Beweging Centrum ABC

1 Bewegen bij ABC is altijd geheel op eigen risico. U kunt ABC niet aansprakelijk stellen voor ongelukken of blessures.
2 Middels het inschrijven als lid van ABC en/of ondertekenen van het intake/inschrijfformulier c.q. huisregels, geeft u aan kennis te hebben genomen van
deze huisregels en zich hier ook aan te houden.
3 Door ondertekening van het inschrijfformulier heeft u aangegeven voor welke contractvorm en het daarbij behorende abonnement u heeft gekozen. De
overeengekomen contractperiode stopt niet automatisch, maar loopt, indien u niet schriftelijk bij de receptie heeft opgezegd, na afloop van dit contact
tegen dezelfde condities voor onbepaalde tijd door. U dient het aantal overeengekomen periodes volledig te hebben betaald alvorens u kunt stoppen. U
dient dus bijv. bij het 1 jaar-abonnement tenminste 12 volledige periodes te betalen alvorens u kunt stoppen.
4 U mag tijdens een lopend contract niet wijzigen van een All in abonnement naar een Basis abonnement. U mag wel overstappen van 1x per week naar
onbeperkt sporten, indien u hiervoor opnieuw een abonnement afsluit.
5 Indien men niet opzegt, zullen jeugdleden die 18 jaar worden of studenten die 23 jaar worden, naar een hoger abonnement omgezet worden.
6 Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt u toe dat ABC alle verschuldigde bedragen zoals clubcard, abonnementen, intakekosten en andere
aankopen zonder vooraankondiging via SEPA automatische incasso van uw IBAN rekeningnummer incasseert. Indien u vindt dat ABC een onterechte
incasso heeft gedaan, dan kunt u uw bank tot 8 weken na de incasso nog opdracht geven om de gedane incasso te storneren. Indien ABC kan aantonen
dat de incasso wél terecht is dan wordt deze uiteraard weer geïncasseerd en vermeerdert met administratiekosten.
7 Indien u jaarlijks het abonnement in één keer per jaar vooruit betaalt; dan wordt, zonder schriftelijk opzeggen, telkens jaarlijks de contributie opnieuw
vooruit en zonder vooraankondiging geïncasseerd via SEPA. Gelieve opnieuw een jaarcontract te ondertekenen.
8 Na afloop van een contractperiode kan worden gekozen voor een andere looptijd van het contract, met een daarbij behorend abonnement. Uiteraard
dient u dan weer opnieuw inschrijfformulier te tekenen.
9 Opzeggen van een contract is alléén mogelijk door het ABC opzegformulier (verkrijgbaar bij receptie) in te vullen en in te leveren bij de receptie.
ABC hanteert een opzegtermijn van ten minste 31 dagen. Uiteraard kunt u alléén stoppen als uw overeengekomen contractperiode is verstreken.
Opzeggingen per telefoon of e-mail worden niet in behandeling genomen!!! Dit doen wij om misverstanden te voorkomen!
10 Wilt u stoppen? Dan dient u dus tenminste 31 dagen vóór het einde van de betaalperiode schriftelijk op te zeggen, om aan het eind van die periode te
kunnen stoppen.
11 ABC is tijdens nat. feestdagen en tijdens de zomer ten minste 1 week gesloten. In de bouwvak zijn er géén groepslessen en is er een aangepast rooster
waarbij er alléén virtuele groepslessen zijn.
12 U dient ervoor te zorgen dat u voldoende saldo hebt op de rekening waarvan de contributie automatisch wordt afgeschreven. Indien de incasso niet lukt
als gevolg van te weinig saldo dient u binnen 10 dagen het bedrag contant/pin aan de balie te betalen. Na het uitblijven van de betaling brengen wij €1
administratiekosten extra in rekening bij de 2e

incasso. Bij 2x of vaker storneren brengen wij iedere keer €3,50 extra in rekening.

13 Wanneer na 6 weken nog géén betaling heeft plaatsgevonden en verdere betaling achterwege blijft, zullen wij alle maandtermijnen van het lopende
contact opeisbaar stellen en de vordering overdragen aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten inclusief rente zullen op de schuldenaar
verhaald worden met een minimum van 100,- euro incassokosten.
14 ABC kan jaarlijks een prijsverhoging doorvoeren, rekening houdend met o.a. de index-gezinsconsumpties en energieprijzen en BTW beleid van de
overheid. De prijs die achter uw periodebedrag op het inschrijfformulier staat genoteerd, staat niet vast en kan dus worden verhoogd.
15 Indien door overmacht ABC gesloten moet worden (bijv. bij een landelijk virus) dan kan ABC tot max 2 maanden na de sluiting blijven incasseren.
ABC zal in dit soort gevallen zoveel mogelijk streven naar een goede compensatieregeling. En dit hebben wij in het verleden ook gedaan!
16 Het is niet mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten i.v.m. bijvoorbeeld een vakantie.
17 U kunt maximaal in 2 dezelfde groepslessen ingedeeld worden. Gemiste groepslessen buiten de vakantie van ABC om kunt u in overleg inhalen.
18 Alléén voor sporters met een ernstige blessure (minimaal 4 weken uit de roulatie en tonen van een doktersverklaring) of zwangerschap kan in overleg
het abonnement tijdelijk op non-actief worden gezet.
19 Van sporters die op non-actief staan i.v.m. een ernstige blessure wordt het abonnement tijdelijk op non-actief gezet. Wij zullen bij de melding van een
evt. blokkade tevens een einddatum van de blokkade moeten invoeren. Dit is een datum waarbij u redelijkerwijs weer zou kunnen beginnen. U dient
uiteraard de overeengekomen maanden van uw abonnement te blijven sporten en te betalen.
20 U dient zich bij ieder bezoek aan te melden d.m.v. de clubkaart via het toegang tourniquet.
21 Indien u buiten de openingstijden van de receptie komt sporten dient u via de achteringang binnen te komen. U dient dan een speciale tag aan te
schaffen en u dient de extra huisregels voor deze bijzondere vroege openingstijden eerst te ondertekenen.
22 Heeft u geen clubkaart, of weigert deze; dan is het verboden langs of over het tourniquet te klimmen. U dient zich dan te melden bij de balie.
23 Het is verboden om tijdens de lessen buitenschoenen te dragen. Tevens zien wij liever geen zgn. haltershirtjes.
24 Een groepsles heeft ten alle tijden voorrang op de krachttoestellen of de vrije ruimte (bijv. circuit-fitness). Deze sporters dienen ongehinderd de les te
kunnen volgen.
25 Tijdens de krachttraining dient u een handdoek op de toestellen te leggen en cardiotoestellen dient u na de training af te nemen met papier en
schoonmaakmiddel, zoals in de zaal aanwezig.
26 Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde lockers. ABC is nooit aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen of lichamelijk
letsel. De slotjes voor de lockers zijn te koop bij de receptie van ABC.
27 Bij vermissing van clubkaart, chipkaart of eGym band of Tag kunt u deze tegen betaling opnieuw kopen bij de balie.
28 Het is verboden om zonder toestemming andere personen te filmen, op de foto te zetten óf op social media te plaatsen.
29 ABC zal zich houden aan de Privacywet (zie www.abc-fitness.nl) en gegevens niet aan derden verstrekken.
30 Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie. Tevens tolereren wij géén agressief, racistisch, aanstootgevend of grensoverschrijdend gedrag.
31 Door invullen/tekenen van het inschrijfformulier aan de voorkant, gaat u automatisch akkoord met al onze huisregels.

Wanneer bepaalde situaties niet in bovengenoemde punten zijn omschreven kan dit altijd met de directie worden overlegd. Wij zullen altijd
proberen een redelijke oplossing te vinden, rekening houdend met regels die in onze branche gelden. 

Contact

ABC Fitness
Havenkade 5a
8081 GP Elburg

0525 680 102
Ruimere openingstijden

Ruimere openingstijden

Geplaatst op: 2023-03-05

Vanaf maart 2023 is ABC op de zondag van 09.00-15.00 uur (en dus 3 uur langer) open.   In totaal is ABC liefst 80 uur open. Er is dus géén excuus om niet te komen sporten, want er is ...

Lees meer Meer nieuws
Jubileum-acties

Jubileum-acties

Geplaatst op: 2022-12-30

2023 kan jouw fitste jaar worden! ABC Fitness  helpt jou hier graag bij! Geef jezelf een kickstart in 2023 met een van onze acties. Aanmelden of meer informatie willen ontvangen? Vul hier onder je g...

Lees meer Meer nieuws
  • NIEUW bij ABC: Outdoor Fitness!

  • Meer resultaat in minder tijd met E-Gym

  • Zwemles bij ABC Fitness is super!