Algemene voorwaarden

ABC Fitness is lid van NL Actief. Nl Actief is onze branchevereniging voor de fitness. WIj zullen de algemene voorwaarden van Nl Actief respecteren, maar wij hebben ook onze eigen huisregels die gelden als jij een abonnement hebt afgesloten. 

 

Huisregels en betalingscondities voor leden van Aqua & Beweging Centrum ABC

 

 • Bewegen bij ABC is altijd geheel op eigen risico. U kunt ABC niet aansprakelijk stellen voor ongelukken of blessures.   
 • Middels het inschrijven als lid van ABC en/of ondertekenen van het intake/inschrijfformulier c.q. huisregels, geeft u aan kennis te hebben genomen van deze huisregels en zich hier ook aan te houden. Door ondertekening van het inschrijfformulier heeft u aangegeven voor welke contractvorm en het daarbij behorende abonnement u heeft gekozen.
 • De overeengekomen contractperiode stopt niet automatisch, maar loopt, indien u niet schriftelijk bij de receptie heeft opgezegd, na afloop van dit contact tegen dezelfde condities voor onbepaalde tijd door. U dient het aantal overeengekomen periodes volledig te hebben betaald alvorens u kunt stoppen.
 • U dient dus bijv.  bij het 1 jaar-abonnement tenminste 12 volledige periodes te betalen alvorens u kunt stoppen. 
 • U mag tijdens een lopend contract niet wijzigen van  een All in abonnement naar een Basis abonnement. U mag wel overstappen van 1x per week naar onbeperkt sporten, indien u hiervoor opnieuw een abonnement afsluit. 
 • Indien men niet opzegt, zullen jeugdleden die 18 jaar worden of studenten die 23 jaar worden, naar een hoger abonnement omgezet worden.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier stemt u toe dat ABC alle verschuldigde bedragen zoals clubcard, abonnementen, intakekosten en andere aankopen zonder vooraankondiging via SEPA automatische incasso van uw IBAN rekeningnummer incasseert.  Indien u vindt dat ABC een onterechte incasso heeft gedaan, dan kunt u uw bank tot 8 weken na de incasso nog opdracht geven om de gedane incasso te storneren. Indien ABC kan aantonen dat de incasso wél terecht is dan wordt deze uiteraard weer geïncasseerd en vermeerdert met administratiekosten. 
 • Indien u jaarlijks het abonnement in één keer per jaar vooruit betaalt; dan wordt, zonder schriftelijk opzeggen, telkens jaarlijks de contributie opnieuw vooruit en zonder vooraankondiging geïncasseerd via SEPA. Gelieve opnieuw een jaarcontract te ondertekenen.Na afloop van een contractperiode kan worden gekozen voor een andere looptijd van het contract, met een daarbij behorend abonnement. Uiteraard dient u dan weer opnieuw inschrijfformulier te tekenen. 
 • Opzeggen van een contract is alléén mogelijk door het ABC opzegformulier (verkrijgbaar bij receptie) in te vullen en in te leveren bij de receptie.
 • ABC hanteert een opzegtermijn van ten minste 31 dagen.  Uiteraard kunt u alléén stoppen als uw overeengekomen contractperiode is verstreken.
 • Opzeggingen per telefoon of e-mail worden niet in behandeling genomen!!! Dit doen wij om misverstanden te voorkomen!Wilt u stoppen? Dan dient u dus tenminste 31 dagen vóór het einde van de betaalperiode schriftelijk op te zeggen, om aan het eind van die periode te kunnen stoppen.      
 • ABC is tijdens nat. feestdagen en tijdens de zomer ten minste 1 week gesloten. In de bouwvak zijn er géén groepslessen en is er een aangepast rooster waarbij er alléén virtuele groepslessen  zijn.
 • U dient ervoor te zorgen dat u voldoende saldo hebt op de rekening waarvan de contributie automatisch wordt afgeschreven. Indien de incasso niet lukt als gevolg van te weinig saldo dient u binnen 10 dagen het bedrag contant/pin aan de balie te betalen. Na het uitblijven van de betaling brengen wij €1 administratiekosten extra in rekening bij de 2e incasso. Bij 2x of vaker storneren brengen wij iedere keer €3,50 extra in rekening. Wanneer na 6 weken nog géén betaling heeft plaatsgevonden en verdere betaling achterwege blijft, zullen wij alle maandtermijnen van het lopende contact opeisbaar stellen en de vordering overdragen aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten inclusief rente zullen op de schuldenaar verhaald worden met een minimum van 100,- euro incassokosten.
 • ABC kan jaarlijks een prijsverhoging doorvoeren, rekening houdend met o.a. de index-gezinsconsumpties en energieprijzen en BTW beleid van de overheid.
 • De prijs die achter uw periodebedrag op het inschrijfformulier staat genoteerd, staat niet vast en kan dus worden verhoogd.
 • Indien door overmacht ABC gesloten moet worden (bijv. bij een landelijk virus) dan kan ABC max 2 maanden na de sluiting blijven incasseren. ABC zal in dit soort gevallen zoveel mogelijk streven naar een goede compensatieregeling. Het is niet mogelijk het abonnement tijdelijk stop te zetten i.v.m. bijvoorbeeld een vakantie.
 • U kunt maximaal in 2 dezelfde groepslessen ingedeeld worden. Gemiste groepslessen buiten de vakantie van ABC om kunt u in overleg inhalen.
 • Alléén voor sporters met een ernstige blessure (minimaal 4 weken uit de roulatie en tonen van een doktersverklaring) of zwangerschap kan in overleg het abonnement tijdelijk op non-actief worden gezet.   Van sporters die op non-actief staan i.v.m. een ernstige blessure wordt het abonnement tijdelijk op non-actief gezet. 
 • Wij zullen bij de melding van een evt. blokkade tevens een einddatum van de blokkade moeten invoeren. Dit is een datum waarbij u redelijkerwijs weer zou kunnen beginnen. U dient uiteraard de overeengekomen maanden van uw abonnement te blijven sporten en te betalen. 
 • Bij zwangerschap wordt op verzoek het abonnement op non-actief gezet tot 4 maanden na de bevalling. De betaling wordt ook stopgezet.  
 • U dient zich bij ieder bezoek aan te melden d.m.v. de clubkaart via het toegang tourniquet.
 • Heeft u geen clubkaart, of weigert deze; dan is het verboden langs of over het tourniquet te klimmen. U dient zich dan te melden bij de balie.
 • Het is verboden om tijdens de lessen schoenen met zwarte zolen of buitenschoenen te dragen. Tevens zien wij liever geen zgn. haltershirtjes. 
 • Een groepsles heeft ten alle tijden voorrang op de krachttoestellen of de vrije ruimte (bijv. circuit-fitness). Deze sporters dienen ongehinderd de les te kunnen volgen.
 • Tijdens de krachttraining dient u een handdoek op de toestellen te leggen en cardiotoestellen dient u na de training af te nemen met papier en schoonmaakmiddel, zoals in de zaal aanwezig.   
 • Waardevolle artikelen kunt u opbergen in de daarvoor bestemde lockers. ABC is nooit aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen of lichamelijk letsel. De slotjes voor de lockers zijn te koop bij de receptie van ABC.
 • Bij vermissing van clubkaart, chipkaart of hartslagmeter kunt u deze tegen betaling opnieuw kopen bij de balie.
 • Het is verboden om zonder toestemming andere personen te filmen, op de foto te zetten óf op social media te plaatsen.
 • ABC zal zich houden aan de Privacywet (zie www.abc-fitness.nl) en gegevens niet aan derden verstrekken.
 • Bij diefstal doen wij aangifte bij de politie.
 • Tevens tolereren wij géén agressief of aanstootgevend gedrag.
 • Door invullen/tekenen van het inschrijfformulier aan de voorkant, gaat u automatisch akkoord met al onze huisregels. 
 • Wanneer bepaalde situaties niet in bovengenoemde punten zijn omschreven kan dit altijd met de directie worden overlegd. Wij zullen altijd proberen een redelijke oplossing te vinden, rekening houdend met regels die in onze branche gelden.    

 

Contact

ABC Fitness
Havenkade 5a
8081 GP Elburg

0525 680 102
Nederland Wordt Weer FIT

Nederland Wordt Weer FIT

Geplaatst op: 2021-09-14

Geef je fitheid een boost en doe mee met Nederland Wordt Weer Fit! Een 10-weken programma op maat met als doel: conditie en kracht verbeteren, Coronakilo's kwijtraken en meer "geluk" ervaren.  ...

Lees meer Meer nieuws
Zomerrooster met aangepaste openingstijden

Zomerrooster met aangepaste openingstijden

Geplaatst op: 2021-07-21

Vanaf 26 juli - 22 augustus hanteren wij een zgn. zomerrooster.

Lees meer Meer nieuws
 • NIEUW bij ABC: Outdoor Fitness!

 • Meer resultaat in minder tijd met E-Gym

 • Zwemles bij ABC Fitness is super!

 • Sinds 11 weken ben ik nu bezig met het Body Support programma bij ABC Fitness. Nu ben ik 7 kilo kwijt in 11 weken.

  Annemarieke Fikse
 • Ik ben 13,9 kilo afgevallen dankzij Body Support bij ABC Fitness.

  Jolanda Krol
 • Ik train sinds kort met het eGym concept en vind het helemaal TOP! Nu wordt krachttraining pas écht persoonlijk en motiverend.

  Mariola Ludeku
 • Of je nu beginner of gevorderd bent... eGym brengt je weer een stap omhoog. Trainen was nog nooit zo fijn en motiverend. 

  Beweegadviseurs van ABC Fitness
 • Onze doelstelling was om in twaalf weken, twaalf kilo af te vallen. Dit doel hebben we ruimschoots gehaald.

  Alien en Bert
Annemarieke Fikse Jolanda Krol Mariola Ludeku Beweegadviseurs van ABC Fitness Alien en Bert